GAR’a hoşgeldiniz!

GAR – Göç Araştırmaları Derneği göç alanında çalışmalar yapmak, bu alanda farklı disiplinler tarafından yapılan çalışmaların içinde yer almak, göç araştırma ve araştırmacılarını desteklemek, çalışmalarda üretilen bilgilerin yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmak, göçe ilişkin konularda çalışanlar arasında mesleki dayanışma, iletişim, işbirliği ve etkileşimi sağlamak amacı ile kuruldu.

Göç Araştırmaları Güz Okulu: Kuram, Yöntem ve Etik, 8-12 Eylül 2018, ODTÜ

8 – 12 Eylül 2018 tarihleri arasında Göç Araştırmaları Derneği (GAR) ve Research Worldwide İstanbul (RW-Istanbul) tarafından  Ortadoğu Teknik Üniversitesi yerleşkesinde düzenlenecek olan Göç Araştırmaları Güz Okulu ODTÜ Sosyoloji Bölümü ve Raoul Wallenberg Enstitüsü tarafından desteklenmektedir. Bu etkinlik kapsamında göç alanında sahaya dayalı çalışma yürüten doktora adaylarına, alanda uzman akademisyenler tarafından yoğunlaştırılmış kuramsal ve yöntemsel destek verilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda Doç. Dr. Didem Danış, Doç. Dr. Deniz Sert, Dr. Besim Can Zırh, Dr. Neva Öztürk. Dr. Gülay Uğur Göksel, Dr. Cavidan Soykan, Dr. İlhan Zeynep Karakılıç, Dr. K. Onur Unutulmaz, Dr. Lülüfer Körükmez, Dr. Doğuş Şimşek’in de içinde olduğu bir uzman havuzundan katılımcıların ilgi alanlarına göre okul boyunca birlikte çalışmak üzere birebir eşleştirme yapılacaktır. 2011 yılından itibaren Suriye’de yaşananlar sonucu başlayan mülteci göçü önce bölgesel, sonrasındaysa küresel bir vakaya dönüşmüştür. Bu gelişmelere koşut olarak göç alanında gerçekleştirilen akademik çalışmalarda belirgin bir artış gözlenmektedir. Bu alandaki çalışmalarda yaşanan nicel düzeydeki bu hızlı artışın, nitelik olarak da aynı hızda ilerlediğini söylemek ise ne yazık ki zordur. Çalışmaların yapıldığı üniversitelerde ne yeterli sayıda yetişmiş uzman bulunmakta, ne de mevcut bilimsel kaynak ve olanaklar özellikle doktora adayları açısından yeterli olmaktadır. İşte bu nedenlerle, Göç Araştırmaları Derneği olarak farklı disiplinlerden göç alanında çalışan akademisyenleri yine bu alanda sahaya dayalı araştırma yapan doktora adayları ile bir araya getirecek bir etkinlik düzenleme ihtiyacı duyduk. Başvuru yapmak için lütfen bu siteden indireceğiniz başvuru formu ile birlikte aşağıda istenen evrakları gar.dernek@gmail.com e-posta adresine 16 Temmuz 2018 tarihine kadar gönderiniz. Okula kabul edilenler 25 Temmuz’da e-posta ile bilgilendirilecektir ve kendilerinden 15 Ağustos’a kadar araştırma metinlerini aynı e-posta adresine göndermeleri beklenecektir. Gerekli Belgeler:

GAR_GUZ_OKULU_ODTU_v1

Conference: Integration and Social Cohesion, 20-21 June 2018, SALT Galata

The term “integration” and “social cohesion” are very abstract concepts and especially the term “integration” is used differently by policy makers, migrants, members of receiving societies and researchers and has already had a very negative connotation in academic and policy circles in Turkey. While there is hardly a common understanding around these terms, they have become the focal point in services provided for refugees and immigrants. The issue of integration of immigrants presents itself as an impasse within the context of the historically constituted national state formation and the pressing trans-national features of Neo-liberalism. The first day of the conference will focus on the concept and the issue of integration and social cohesion with academics. We will welcome Adrian Favell as our keynote speaker.

poster-küçük

In the second day panels and workshop, we will welcome CSOs, social and field workers together with academics so that they can exchange their knowledge, opinions and experiences on good practices and ethical standards of integration services provided to immigrants in Turkey. Even though some of these services are exemplary as good practices, the way the information and integration services are provided should be under strict scrutiny as there is a serious danger of misinformation and discrimination of immigrants if no ethical standards are observed in the service provision. At the end of the workshop, we hope to compile a Standards Handbook for Integration Services.

II. İstanbul Göç Araştırmalarında Yöntem ve Etik Sertifika Programı

GAR_SERT_HAZ_vf_LR

Reklamlar