GAR’a hoşgeldiniz!

GAR – Göç Araştırmaları Derneği göç alanında çalışmalar yapmak, bu alanda farklı disiplinler tarafından yapılan çalışmaların içinde yer almak, göç araştırma ve araştırmacılarını desteklemek, çalışmalarda üretilen bilgilerin yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmak, göçe ilişkin konularda çalışanlar arasında mesleki dayanışma, iletişim, işbirliği ve etkileşimi sağlamak amacı ile kuruldu.

Yeni dönem “Güncel Göç Meseleleri Seminerleri” başlıyor!

Osmanlı İmparatorluğu’nda Muhacirler, Yerliler ve Uyum Sorunları

Dr. Oktay Özel

19. yüzyılın ikinci yarısı ve takip eden yüzyılın ilk çeyreği Osmanlı/Türkiye tarihinde kitlesel göçlerin tarihidir. 1860’lardan itibaren yaşanan her büyük göç dalgası bugünkü Türkiye coğrafyasına yüzbinlerce muhacir yığdı. İlk muhacir nesli binbir zorlukla hayatta kalmaya ve uyum sağlamaya çalışırken, 1910’lardan itibaren içine girilen uzun savaş döneminde aynı coğrafya belki bu muhacirlere yakın miktarda gayrimüslim nüfusunu kaybetti. Türkiye coğrafyası son büyük tarihsel demografik dönüşümünü böylece, bir çeşit nüfus mühendisliğine de soyunan siyasetin eşliğinde yaşadı. 1920’lerin yeni Türkiye Cumhuriyeti’nin 13 milyonluk nüfusunun en az üçte biri son yüz yılda gelen muhacir kökenliydiler. Türkiye bir bakıma muhacir ülkesi olarak yeniden kurulmuş oldu. Bu sunuş, muhacirlerin uyum sorunlarına ve buna eşlik eden gerilimli, çatışmalı ve yer yer hayli şiddet içeren süreçlere dair bir tarihsel eskiz çizmeyi deneyecek.

Dr. Oktay Özel / Tarihçi. Hacettepe ve Bilkent üniversitelerinde öğretim üyesi olarak çalıştı. Tarih Vakfı Yönetim Kurulu ve International Association for Ottoman Social and Economic History (IAOSEH) Yürütme Kurulu üyeliği yaptı. Kebikeç (Ankara) dergisi Yayın Kurulu üyesi. Başlıca ilgi ve araştırma alanları olarak Osmanlı sosyal ve ekonomik tarihi çerçevesinde 16. yüzyıldan 20. yüzyılın başlarına Anadolu coğrafyasında nüfus hareketleri, yerleşim düzeninde ve toplum yapısındaki değişmeler ile Celâlilik üzerine çalışmaları var.

GAR – Göç Araştırmaları Derneği

Logo Yarışması

Kuruluşunun 1. yılını geride bıraktığımız GAR – Göç Araştırmaları Derneği kurumsal bir web sayfası oluşturma aşamasındadır. GAR’ın yeni oluşturulacak web sayfasında, sosyal medya sayfalarında, etkinlik duyuruları, posterleri, davetiyeleri, antetli kâğıt, zarf, dosya, bloknot ve benzeri basılı malzeme üzerinde, yayınlarda ve benzeri alanlarda kullanılmak üzere bir logo tasarlanması istenmektedir.

GAR – Göç Araştırmaları Derneği göç alanında çalışmalar yapmak, bu alanda farklı disiplinler tarafından yapılan çalışmaların içinde yer almak, göç araştırma ve araştırmacılarını desteklemek, çalışmalarda üretilen bilgilerin yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmak, göçe ilişkin konularda çalışanlar arasında mesleki dayanışma, iletişim, iş birliği ve etkileşimi sağlamak amacı ile kurulmuştur. Logonun bu amaçlar doğrultusunda tasarlanması ve GAR’ın değerlerini yansıtması beklenmektedir. GAR ve etkinlikleri ile ilgili daha fazla bilgiye blog sayfasından ulaşabilirsiniz: https://gocarastirmalaridernegi.wordpress.com/

Katılım Koşulları

GAR Logosu tasarımı için düzenlenen yarışmaya grup halinde ya da bireysel olarak lisans ve lisansüstü öğrencileri katılabilir. Yarışmaya grup ya da birey olarak katılım yapılabilir.  Yarışmacı veya yarışma grubu sadece BİR logo tasarımı sunabilir.

Sunum Formatı

Tasarım önerilerinin A4 beyaz kâğıt üzerinde sunulması beklenmektedir. Sunum kağıdının üst kısmında 15×15 cm olacak şekilde renkli çalışma, aşağı kısmında ise 2×2 cm olacak şekilde (a) beyaz zemin üzerine renkli, (b) beyaz zemin üzerine siyah-beyaz, (c) koyu zemin üzerine renkli ve (d) koyu zemin üzerine siyah-beyaz çalışma sunulmalıdır. Sunum kâğıdı için örnek bir şablon ekte sunulmuştur. Çalışma bu şekilde, ekteki katılımcı formu ile birlikte garlogoyarisma@gmail.com adresine 1 Aralık 2018 20:00 saatinden önce e-posta ile gönderilmelidir.

Değerlendirme sonucunda kazanan katılımcıdan gerekli dijital dosyalar daha sonra talep edilecektir. Değerlendirme jürisi GAR üyelerinden oluşmaktadır.

Takvim

Yarışmanın ilanı:  7 Kasım 2018

Teslim:  1 Aralık 2018 20:00

Sonuçların ilanı:  5 Aralık 2018

Ödül

1000 TL

Sunum Şablonu için: Sunum Sablon

Katılımcı Formu için: Katılım Formu

Reklamlar